En Innovativ Stat

En innovativ stat har fokus på infrastruktur, lige adgang til ydelser og dét at lære fra andre. Særskilt i et land som Danmark vil vi i Volt fokusere på investering i uddannelse – ikke ved at overlade det til virksomhederne at efterspørge forskere, der kan løse nutidens problemerne, men ved at skabe et mod i Danmark til at se mod fremtiden og investere i mere fri forskning.

Vi ønsker at styrke alle dele af uddannelsessystemet. Børn og unge skal have større adgang til vejledning, så man bliver mere bekendt med sine muligheder, og vi skal sætte kritisk medieforbrug på dagsordenen. Sprog skal være en essentiel del af vores uddannelsessystem, og det ønsker vi også skal gælde migranter i Danmark. Dansk som fremmedsprog skal være gratis og tilgængeligt, for sprog er en portal til at forstå et lands kultur.

En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi ønsker derfor både at styrke vores digitale OG vores medmenneskelige løsninger. Sikker deling af sundhedsdata skal ledsages af ressourcer, der ikke svigter patienterne eller vores værdifulde plejepersonale på alle niveauer. Volt ønsker et sammenhængende samfund, der giver magt til borgerne og mulighed for at byde ind med nye ideer og løsninger der, hvor det giver mening.