Mobilitet i Danmark

Mobilitet i Danmark

I Danmark kørte der 1. januar 2023 2.537.249 benzin- og dieselbiler rundt i Danmark. Trods det høje antal var det heldigvis et fald fra 2022. Samtidig steg antallet af elbiler i 2023 til 169.026. Danskerne vil i en grøn retning, og det afspejler sig i deres købemønstre. Men vi har travlt, og uden en stærk politisk dagsorden der skubber os videre i den rigtige retning, kommer vi ikke i mål med den grønne omstilling, inden det er for sent. 

Volt har konkrete løsninger der skal skubbe på de nye tendenser, vi allerede ser og gøre danskerne i stand til at tage de miljørigtige valg i hverdagen. Så for at støtte den grønne omstilling vil vi:

  • Lave miljøzoner i større byer, hvor der er fokus på cykelstier, offentlig transport, og delebiler.

  • Organisere et komplet europæisk ladenetværk, så man aldrig kommer til at opleve ‘range anxiety’ (frygten for ikke at nå frem til næste ladestation) igen.

  • Forbyde biler der kører på fossile brændstoffer.

Disse er blot nogle af vores initiativer, læs videre for at se hvordan vi vil skubbe på den grønne omstilling gennem stærk offentlig transport.

Volt Rainbow

Offentlig transport i Danmark

Den offentlige transport lider i Danmark. Priserne bliver ved med at stige, og det vil holde forbrugeren fra at tage kollektiv transport. Ifølge Forbrugerrådet Tænk vil danskerne gerne bruge offentlig transport, men det skal kunne give mening - hvilket langt fra er tilfældet. Eksempelvis viser tal fra Danmarks statistik, at 1 million danskere ikke har adgang til offentlig transport 500 meter fra deres hjem, og at 1 million danskere kun har adgang til 4-5 afgange i timen.

Det vil Volt ændre på. Vi kæmper for at:

  • Lave et komplet europæisk tognetværk hvor hele Europa, inklusiv Danmark, investerer i både lange, mellem og korte strækninger. På den måde kan vi forbinde alle Danmarks hjørner med hinanden og Europa. 

  • Generelt styrke alle miljøvenlige rejseformer - det vil sige et løft til busser og kollektiv trafik generelt.

Den kollektive transport er vigtig for Volt.Vi bevæger os fremad - sammen. For os skal den grønne omstilling favne alle, og ingen skal føle sig efterladt. Det er sådan vi skaber forandringer, og det er sådan vi kommer i mål med miljøvenlig transport i Danmark og Europa.

Vi tror på, at man godt kan lave en grøn omstilling uden at negligere folks behov: Hvis du bor et sted, hvor det er helt umuligt at tage kollektiv transport grundet lav befolkningstæthed eller lang vej til arbejdet, så skal du kunne købe en elbil og vide at der er ladestandere når man får brug for dem. Bor man i en mellemstor by, så skal der være busser, man kan hoppe på flere gange i timen, og tog der kan tage ud til de mindre omkringliggende byer. Det nytter ikke at gøre kollektiv transport halvt. Det er der ingen, der får glæde af det. Går vi som samfund hele vejen, kan det blive en glæde for mange både på klimakontoen og bankkontoen.

Sources