Sundhed

Værdighed i liv og død - Ret til assisteret dødshjælp

Alle mennesker har lov til at bestemme hvordan livet skal ende, så længe andre personer ikke bliver unødigt påvirket af dette. Derfor støtter Volt passiv dødshjælp i Danmark.
Men vi i Volt tror også på, at der er situationer hvor passiv dødshjælp ikke er tilstrækkeligt.
Derfor støtter vi også assisteret dødshjælp, for dem der har konstante og ubærlige fysiske og/eller mentale smerter.

Meningsmålinger i Danmark viser, at folk bakker op om aktiv dødshjælp, mens etisk råd siger nej.
For Volt betyder det mest, at man har mulighed for at foretage et informeret valg om hvordan man ønsker sit liv skal ende. Dét er værdighed.

Volts 5+1 fokusområder

Vi har store udfordringer, men vi kan løse dem i fælleskab, når vi arbejder sammen!
Disse er Volts 5+1 fokusområder i HELE Europa:

Se Volt Danmarks politik
 • 01

  Smart Stat

  En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi vil derfor styrke både vores digitale OG vores menneskelige løsninger.

 • 02

  Økonomisk genfødsel

  For at imødegå fremtidens udfordringer skal vi gentænke økonomien i Europa. Fra arbejdsmarkedet til vores penge- og finanspolitik.

 • 03

  Borgerinddragelse og demokrati

  Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen. Det må ikke kun være op til valg, at borgere bliver lyttet til.

 • 04

  Social Lighed

  Volt ønsker et lige samfund, hvor det individuelle potentiale kan frigøres, og her ønsker Volt at gå forrest og tage et større ansvar.

 • 05

  Global Balance

  Den vestlige verden står for en stor udledning af CO2 og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

 • +1

  EU reform

  Vi har en vision for Europa, der garanterer lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse og beskæftigelsesmuligheder for alle. Et Europa, hvor borgerne har de samme rettigheder, og kan stole på, at alle bidrager og nyder lige stor gavn af deres engagement.