Hvad mener Volt?

Politik sidder fast i gamle løsninger fra det forrige århundrede.
Men Volt ser på realistiske, sociale og bæredygtige løsninger i det 21. århundrede.

Volts politiske temaer

Europaparlamentsvalg 2024
Forsvar og Sikkerhed
Danmarks fremtid ligger i Europa og vi skal tænke europæisk når vi planlægger vores forsvar og sikkerhed.
Fremtidens Arbejdsmarked
Fremtidens arbejdsmarked er et ægte paneuropæisk arbejdsmarked, med mere fleksibilitet, seriøs work-life balance og med styrkede muligheder for at skifte karrierer og retning flere gang i vores liv.
Landbrug og Miljø
Vores landbrug skal reformeres for at redde vores miljø. Vores miljø skal udvikles og udviddes og det skal kan vi gøre med et europæisk udsyn. Landbrugsstøtten skal reformeres, miljølove skal overholdes, kriterier skal accepteres og vores fødevaresikkerhed skal udvides.
Uddannelse for Fremtiden
Uddannelse er hjørnestenen i vores fremtid og Volt står for bæredygtig og fremadskuende uddannelse for alle!
Sundhed
Vi har brug for stærkere samarbejde i sundhedssektoren på tværs af grænser - bedre samarbejde blandt forskere og læger giver bedre resultater for patienter og større sikkerhed for behandling. Det er på tide at styrke det europæiske sundhedssystem!
Volts vej til stemmesedlen
Danmark har den højeste grænse for at komme på stemmesedlen. Folketinget vedtog endda en lov for at forhindre, at Volt stillede op til Europaparlamentsvalget i 2024 - her er historien og hvad du kan gøre!

Volts 5+1 fokusområder

Vi har store udfordringer, men vi kan løse dem i fælleskab, når vi arbejder sammen!
Disse er Volts 5+1 fokusområder i HELE Europa:

Se Volt Danmarks politik
 • 01

  Smart Stat

  En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi vil derfor styrke både vores digitale OG vores menneskelige løsninger.

 • 02

  Økonomisk genfødsel

  For at imødegå fremtidens udfordringer skal vi gentænke økonomien i Europa. Fra arbejdsmarkedet til vores penge- og finanspolitik.

 • 03

  Borgerinddragelse og demokrati

  Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen. Det må ikke kun være op til valg, at borgere bliver lyttet til.

 • 04

  Social Lighed

  Volt ønsker et lige samfund, hvor det individuelle potentiale kan frigøres, og her ønsker Volt at gå forrest og tage et større ansvar.

 • 05

  Global Balance

  Den vestlige verden står for en stor udledning af CO2 og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

 • +1

  EU reform

  Vi har en vision for Europa, der garanterer lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse og beskæftigelsesmuligheder for alle. Et Europa, hvor borgerne har de samme rettigheder, og kan stole på, at alle bidrager og nyder lige stor gavn af deres engagement.