Fremtidens Arbejdsmarked

På fremtidens arbejdsmarked skal vi arbejde mindre, vi skal tage vores velfærd alvorligt, vi skal værdsætte kultur og kunst og vi skal styrke mulighederne for at skifte karrierer og retning flere gang i vores liv.

Arbejdsmarkedsreform

Vi har brug for arbejdsmarkedreform, for vi kan ikke blive ved med at påstå, at vi skal arbejde mere i takt med større automatisering og flere mennesker på kloden. Dét, vi har brug for på fremtidens arbejdsmarked er en klar samfundsvision, en stærk fællesskabsfølelse og et styrket arbejdsmarked i EU.

Digitalt og Remote arbejde

Arbejdsmarkedet udvikler sig med rygende hast og digitalt og remote arbejde bliver en fast del af fremtidens arbejdsmarked. Derfor er det vigtigt, at vi går ind og sikrer rettigheder og plads, så et fleksibelt arbejdsmarked kommer borgerne til gode!

Volts 5+1 fokusområder

Vi har store udfordringer, men vi kan løse dem i fælleskab, når vi arbejder sammen!
Disse er Volts 5+1 fokusområder i HELE Europa:

Se Volt Danmarks politik
 • 01

  Smart Stat

  En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi vil derfor styrke både vores digitale OG vores menneskelige løsninger.

 • 02

  Økonomisk genfødsel

  For at imødegå fremtidens udfordringer skal vi gentænke økonomien i Europa. Fra arbejdsmarkedet til vores penge- og finanspolitik.

 • 03

  Borgerinddragelse og demokrati

  Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen. Det må ikke kun være op til valg, at borgere bliver lyttet til.

 • 04

  Social Lighed

  Volt ønsker et lige samfund, hvor det individuelle potentiale kan frigøres, og her ønsker Volt at gå forrest og tage et større ansvar.

 • 05

  Global Balance

  Den vestlige verden står for en stor udledning af CO2 og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

 • +1

  EU reform

  Vi har en vision for Europa, der garanterer lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse og beskæftigelsesmuligheder for alle. Et Europa, hvor borgerne har de samme rettigheder, og kan stole på, at alle bidrager og nyder lige stor gavn af deres engagement.