Landbrug og Miljø

Vi har brug for at reformere vores landbrug. Både i forhold til klimaet, fødevareproduktion, finansiering og landbrugets generelle rolle i verden.

Volt Europa: Vi har brug for regenerativt landbrug

Volt takler grundårsager og søger løsninger på reelle problemer. Mange landbrugere er allerede del af klimadagsordenen, de har introduceret nye afgrøder, ændret metoder - men de står også overfor højere priser og negative gældscyklusser.

Volt vil sikre bæredygtige landbrugsmetoder og sikre en miljømæssig levedygtig fremtid i Danmark og Europa. Derfor har vi brug for regenerativt landbrug og en ny måde at addressere vores landbrugssamfund.

Reform af landbrugsstøtten

Under de nuværende regler får innovative løsninger såsom vertikalt landbrug ikke støtte under EUs ordninger, fordi de ikke fylder særlig meget. Vi har brug for en reform af landbrugspakken NU.

Volt stiller op til Europaparlamentsvalget for at takle vores store udfordringer og vi tager en holistisk tilgang til vores udfordringer!

Vil du donere lidt til vores kampagne?

CO2-skat for fremtiden

Volt har forpligtet sig til at arbejde hen imod klimaneutralitet i energiproduktion og -forbrug inden 2035.

Dette begynder med at introducere mål og veje til at dekarbonisere Europa, herunder vores CO2-prispolitik, et af de vigtigste instrumenter til at opnå dekarbonisering.

Volt sigter mod at fordele byrden ved disse politikker retfærdigt, baseret på princippet om, at ansvaret for at handle skal være proportionalt med den skade, der er sket, og den profit, der er opnået af alle parter, både virksomheder, institutioner og mennesker over hele verden.

Bæredygtigt Fiskeri

Volt prioriterer beskyttelse og bevarelse af livet i havet og havets økosystemer. Vi går ind for bæredygtige fiskemetoder, etablering af beskyttede havområder og reduktion af plastikforurening. Vi støtter internationalt samarbejde for at tackle globale udfordringer og sigter mod at fremme bevidsthed og uddannelse om betydningen af marine økosystemer. Volts ambitioner omfatter udfasning af skadelige fiskemetoder, beskyttelse af marine habitater og sikring af havøkosystemernes bæredygtighed og modstandsdygtighed.

Dyrevelfærd i landbruget

Del af et bæredygtigt landbrug er bedre behandling af vores landbrugsdyr. Volt vil kraftigt regulere transporten af landbrugsdyr indenfor EUs grænser og helt forbyde længere transporter, der fører landbrugsdyr ud af EU.

Tid til at tænke holistisk, når det gælder vores landbrug!

Fødevaresikkerhed

Disse politikker afspejler Volts engagement i at fremme bæredygtige og etiske fødevaresystemer, der beskytter miljøet, støtter landmændene og sikrer dyrenes velfærd.

Volt støtter Stop Ecocide-kampagnen

Anerkendelse af økomord som en forbrydelse støtter og styrker eksisterende EU-miljølovgivning i alle medlemslande, skabe sikkerhedsbegrænsninger for økonomisk aktivitet og giver mulighed for strategisk forandring og innovation i politik og industri!

Dette er en juridisk og moralsk mulighed for EU til at lede verden i beskyttelsen af livet på jorden: for os, for vores børn og for alle levende væsener.

Volts 5+1 fokusområder

Vi har store udfordringer, men vi kan løse dem i fælleskab, når vi arbejder sammen!
Disse er Volts 5+1 fokusområder i HELE Europa:

Se Volt Danmarks politik
 • 01

  Smart Stat

  En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi vil derfor styrke både vores digitale OG vores menneskelige løsninger.

 • 02

  Økonomisk genfødsel

  For at imødegå fremtidens udfordringer skal vi gentænke økonomien i Europa. Fra arbejdsmarkedet til vores penge- og finanspolitik.

 • 03

  Borgerinddragelse og demokrati

  Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen. Det må ikke kun være op til valg, at borgere bliver lyttet til.

 • 04

  Social Lighed

  Volt ønsker et lige samfund, hvor det individuelle potentiale kan frigøres, og her ønsker Volt at gå forrest og tage et større ansvar.

 • 05

  Global Balance

  Den vestlige verden står for en stor udledning af CO2 og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

 • +1

  EU reform

  Vi har en vision for Europa, der garanterer lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse og beskæftigelsesmuligheder for alle. Et Europa, hvor borgerne har de samme rettigheder, og kan stole på, at alle bidrager og nyder lige stor gavn af deres engagement.