Volt Rainbow

Volt for Retsstaten

Danmark har brug for politikere, der kæmper for retstaten!

I juli 2022 leverede EU-kommissionen en række anbefalinger til Danmark og de er meget enslydende:

Det anbefales, at Danmark:

  • sikrer tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer til retsvæsenet i den næste flerårige ramme, under hensyntagen til de europæiske standarder for ressourcer til den retssystemet.

  • Vedtager ny lovgivning om finansiering af politiske partier, der tager fat på problemet med flere og anonyme donationer og indføre sanktioner for overtrædelse af reglerne om politiske partier rammer.

  • Indfører regler om "svingdøre" for ministre og om lobbyvirksomhed og sikre passende kontrol med de formueerklæringer, som personer, der har fået betroet ledende funktioner i den øverste ledelse, indsender.

  • Fortsætter processen med henblik på at reformere adgangen til offentlige administrative dokumenter for at styrke retten til aktindsigt i dokumenter, navnlig ved at begrænse grunde til afslag på anmodninger om aktindsigt under hensyntagen til de europæiske standarder om aktindsigt i officielle dokumenter.

Danmarks regeringer har lukket kommissioner, overvåget og logget ulovligt, fået reprimander og næser og det er på tide, at vores samfunds ledelse leder ved eksempel. Det gør vi i Volt og derfor tager vi retsstatsprincipper dybt alvorligt!

VI skal have et lobbyregister

Transparency International Denmark

https://transparency.dk/9159-2/