Hvad mener Volt? / Fremtidens Arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsreform

Det traditionelle industrisamfunds 8-timers arbejdsdag med otte timers hvil og otte timers fritid er i fuld forandring. Vi ønsker at arbejdskraftens frie bevægelighed i EU understøttes af rettigheder, sikkerhed og overførbare ydelser, der sikrer et progressivt og fleksibelt arbejdsmarked. Og det kræver arbejdsmarkedreform i EU.

Det er på tide at vi diskuterer fremtidens arbejdsmarked!

På fremtidens arbejdsmarked skal vi arbejde mindre, vi skal tage vores velfærd alvorligt, vi skal værdsætte kultur og kunst og vi skal styrke mulighederne for at skifte karriere og retning flere gang i vores liv.

Vi går efter kortere arbejdsuger og vil sikre, at vores omskiftelige samfund ikke efterlader folk uden muligheder. Livslang læring giver mulighed for et brancheskifte og at forebygge nedslidning og jobtræthed.

For vi kan ikke blive ved med at påstå, at vi skal arbejde mere i takt med større automatisering og flere mennesker på kloden. Dét, vi har brug for på fremtidens arbejdsmarked er en klar samfundsvision, en stærk fællesskabsfølelse og mere åbenhed og velkommenhed her i Danmark.

Det kræver en generationsaftale og arbejdsmarkedets sammensætning og opsætning er en del af samtalen. Volt ønsker et fremsynet arbejdsmarked, der takler de reelle problemer og vi har brug for nye tanker, der kan forestille sig det fulde udbytte af EUs frie bevægelighed.

Her er nogle af de forslag, som Volt vil bringe på banen for at styrke arbejdsmarkedet:

I Danmark skal vi fjerne retsforbeholdet og styrk kvalificeret migration

Danmarks retsforbehold forhindrer mange ting, blandt andet at deltage i EUs Blue Card ordning. Her har EU søsat et særligt visum, hvor højt kvalificerede medarbejdere fra 3.lande kan søge Schengen visa. Disse kan ikke søge arbejdstilladelse i Danmark fordi vi har et retsforbehold.

Vi er heller ikke med i EUs seneste Single Permit-aftale, der skal hente kvalificeret arbejdskraft fra 3. lande til EU. Vi mister muligheden for at konkurrere på lige fod med resten af EU - så vi kan sige nej til flytninge. Det er ikke særligt klogt!

Styrk danskundervisningen

Rockwool-fonden har leveret en analyse , der undersøgte flygtninges tilknytning til erhvervslivet. De fandt, at selvom lavere sociale ydelser pressede flygtninge ud på arbejdsmarkedet, så var det danskkundskaber, der fastholdt dem og udviklede deres tilknytning.

Volt ønsker at styrke danskundervisning, som i flere år er blevet beskåret og nedprioriteret, for vi kan se, at det er kendskab til Danmark, der sikrer bedst tilknytning og udvikling på arbejdsmarkedet.

Anerkend frivilligt arbejde mens vi venter på en 30-timers arbejdsuge

Uden FrivillighedsDanmark ville mange ting slet ikke blive gjort. Vi kan styrke både frivilligheden og arbejdsglæden ved at anerkende frivilligt arbejde som del af den 37-timers arbejdsuge.

Mens vi venter på at fagforeningerne og arbejdsmarkedet parter bliver enige om at reducere arbejdsugen fra 37 til 30, så kan vi indføre frivillighedstimer.

Det betyder at Frivillighedsdanmark kan opleve at flere professionelle har tid til at lægge kræfter i foreningsarbejdet og for dem på arbejdsmarkedet betyder det, at man ikke mister retten til fuld pension eller fuld dagpenge, bare fordi man arbejder mindre på ens lønnede arbejde.

Styrk kollektive overenskomster i resten af EU

Vi i Volt ønsker at danske fagforeninger går aktivt ind for at styrke kollektive overenskomster i resten af Europa! Efter Mindstelønsdirektivet er kommet på banen er det på tide at tale højt og længe om danske erfaringer, da direktivet direkte siger at kollektive overenskomster er den gyldne standard!

Vi har brug for en ny måde at føre politik på - i fællesskab, med åbne øjne og nysgerrige hoveder. Det kræver samarbejde og dét står Volt for!

Støt vores politiske ambitioner

Hvis du ønsker en ny tankegang i politik, så støt os nu med din underskrift!

Volts 5+1 fokusområder

Vi har store udfordringer, men vi kan løse dem i fælleskab, når vi arbejder sammen!
Disse er Volts 5+1 fokusområder i HELE Europa:

Se Volt Danmarks politik
 • 01

  Smart Stat

  En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi vil derfor styrke både vores digitale OG vores menneskelige løsninger.

 • 02

  Økonomisk genfødsel

  For at imødegå fremtidens udfordringer skal vi gentænke økonomien i Europa. Fra arbejdsmarkedet til vores penge- og finanspolitik.

 • 03

  Borgerinddragelse og demokrati

  Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen. Det må ikke kun være op til valg, at borgere bliver lyttet til.

 • 04

  Social Lighed

  Volt ønsker et lige samfund, hvor det individuelle potentiale kan frigøres, og her ønsker Volt at gå forrest og tage et større ansvar.

 • 05

  Global Balance

  Den vestlige verden står for en stor udledning af CO2 og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

 • +1

  EU reform

  Vi har en vision for Europa, der garanterer lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse og beskæftigelsesmuligheder for alle. Et Europa, hvor borgerne har de samme rettigheder, og kan stole på, at alle bidrager og nyder lige stor gavn af deres engagement.