Hvad mener Volt? / Fremtidens Arbejdsmarked

Digitalt og Remote arbejde

Fremtidens Arbejdsplads vil være mere fleksibelt og skal kunne fungere både fysisk og digitalt. Det kræver en ny måde at tænke på for at muliggøre en ny balance mellem arbejdsliv og privatliv, der kan reducere pendling, samtidig med at forbindelsen til arbejdsmarkedet bevares, og samfundets behov opfyldes.

Digitalt arbejde skal fremme nye arbejdsmodeller og forbedre arbejdsmarkedet!

Nye teknologiske muligheder muliggør nye måder at arbejde på. Vi skal udnytte dette potentiale ved at tilvejebringe passende rammer for decentraliserede og mere fleksible arbejdsmodeller. I takt med at vi søger at øge arbejdsstyrkens fleksibilitet til at imødekomme skiftende krav i skiftende økonomier, er vi nemlig også nødt til at sikre juridiske og sociale rammer og beskyttelse for disse nye situationer.

Fleksibilitet og balance mellem arbejde og privatliv

Volt støtter en lov om valg af arbejdstid og vil blive den anerkendte politiske stemme for det voksende antal nystartede virksomheder, selvstændige, crowd- og koncertarbejdere og arbejdende forældre.

Flere mennesker forlader den traditionelle 9-17 job rutine og føler, at autonomi er mere bemyndigende og tilfredsstillende. Samarbejde på tværs af grænser og tidszoner kræver også fleksible arbejdstider, men burde også give muligheder for folk, der ønsker at arbejde mere selvstændigt, og for dem, der har færre chancer for at finde et fast job. [1]. Vi ønsker at fleksible arbejdstider kan forbedre primært balancen mellem arbejde og privatliv for arbejdende forældre [2]

Enhver ny politik til fremme og regulering af arbejdsfleksibilitet skal balancere mindst tre principper:

 • muliggør mere fleksible, digitale, mobile arbejdsformer

 • beskyttelse af arbejdernes sundhed, deres fortsatte beskæftigelsesegnethed og deres grundindkomst på alle livsstadier

 • øge virksomhedernes internationale konkurrenceevne.

Reel administrativ støtte for at muliggøre arbejdskraftens mobilitet

Der skal findes fleksible juridiske og skattemæssige løsninger for borgere, der arbejder i en EU-medlemsstat og bor i en anden eller arbejder i flere medlemsstater i løbet af året. Den nuværende ordning med dobbelt-beskatningsordninger er for rigid til at afspejle mange EU-borgeres virkelighed og kan derfor virke afskrækkende på den frie bevægelighed inden for EU.

Pilotprogrammer for at drage fordel af decentraliseret digitalt arbejde

Fra udlån af enheder til personer med lav indkomst og arbejdsløse, ved at bruge eksisterende online træningsplatforme eller oprette internetaktiverede biblioteker med undervisere for at lære folk at finde job og tjene til livets ophold via internettet.

Volt vil også overveje at skabe modeller for fjernarbejde, specielt for ældre, forudsat at den digitale færdighed snart også vil stige blandt ældre borgere.

Incitamenter til deltidsordninger, fx gennem tilskud eller skattefradrag, og indfør flyttegodtgørelse og praktik på arbejdspladsen for langtidsledige.

Vi går ind for en fjernarbejdepolitik som i Holland, hvor arbejdsgivere ikke kan afslå en medarbejders anmodning om at arbejde eksternt, medmindre de klart kan forklare, hvorfor deres tilstedeværelse på arbejdspladsen er afgørende.

Kilder

 1. EPSC, 2016, The Future of Work - Skills and Resilience for a World of Change, available at https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5236ecf2-ac93-11e6-aab7-01aa75ed71a1

 2. OECD, 2016, Be Flexible!, available at https://www.oecd.org/els/family/Be-Flexible-Backgrounder-Workplace-Flexibility.pdf

Støt vores politiske ambitioner

Hvis du ønsker en ny tankegang i politik, så støt os nu med din underskrift!

Volts 5+1 fokusområder

Vi har store udfordringer, men vi kan løse dem i fælleskab, når vi arbejder sammen!
Disse er Volts 5+1 fokusområder i HELE Europa:

Se Volt Danmarks politik
 • 01

  Smart Stat

  En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi vil derfor styrke både vores digitale OG vores menneskelige løsninger.

 • 02

  Økonomisk genfødsel

  For at imødegå fremtidens udfordringer skal vi gentænke økonomien i Europa. Fra arbejdsmarkedet til vores penge- og finanspolitik.

 • 03

  Borgerinddragelse og demokrati

  Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen. Det må ikke kun være op til valg, at borgere bliver lyttet til.

 • 04

  Social Lighed

  Volt ønsker et lige samfund, hvor det individuelle potentiale kan frigøres, og her ønsker Volt at gå forrest og tage et større ansvar.

 • 05

  Global Balance

  Den vestlige verden står for en stor udledning af CO2 og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

 • +1

  EU reform

  Vi har en vision for Europa, der garanterer lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse og beskæftigelsesmuligheder for alle. Et Europa, hvor borgerne har de samme rettigheder, og kan stole på, at alle bidrager og nyder lige stor gavn af deres engagement.