Hvad mener Volt? / Øvrige politiske emner

Atomkraft i Danmark

Vi skal ændre vores holdning til Atomkraft - Volt siger JA til atomkraft!

I 1985 udtalte den daværende energiminister: "Det er uklogt (…) at afskære sig fra engang i fremtiden at tage en bestemt energiteknologi i anvendelse (…) [K]ernekraften, kan indebære store fordele med hensyn til miljø, økonomi og forsyningssikkerhed."
Vi mener det er på tide at ophæve denne lov og med den nye taksonomi fra EU giver det mening at Danmarks regering bakker op om forskning i ny teknologi.

Læs mere om Volts politik om atomkraft her

Volts 5+1 fokusområder

Vi har store udfordringer, men vi kan løse dem i fælleskab, når vi arbejder sammen!
Disse er Volts 5+1 fokusområder i HELE Europa:

Se Volt Danmarks politik
 • 01

  Smart Stat

  En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi vil derfor styrke både vores digitale OG vores menneskelige løsninger.

 • 02

  Økonomisk genfødsel

  For at imødegå fremtidens udfordringer skal vi gentænke økonomien i Europa. Fra arbejdsmarkedet til vores penge- og finanspolitik.

 • 03

  Borgerinddragelse og demokrati

  Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen. Det må ikke kun være op til valg, at borgere bliver lyttet til.

 • 04

  Social Lighed

  Volt ønsker et lige samfund, hvor det individuelle potentiale kan frigøres, og her ønsker Volt at gå forrest og tage et større ansvar.

 • 05

  Global Balance

  Den vestlige verden står for en stor udledning af CO2 og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

 • +1

  EU reform

  Vi har en vision for Europa, der garanterer lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse og beskæftigelsesmuligheder for alle. Et Europa, hvor borgerne har de samme rettigheder, og kan stole på, at alle bidrager og nyder lige stor gavn af deres engagement.