Hvad mener Volt? / Uddannelse for Fremtiden

Kunstig Intelligens

Vi skal styrke kendskab til kunstig intelligens da mange anvender det og færre forstår det. Kunstig intelligens handler om automatisering af handlinger. Parametrene for, hvad kunstig intelligens kan opnå, skal defineres i samspil med samfundet og med en etisk og moralsk debat om fremtiden. Volt ønsker en paneuropæisk tilgang til dette særlige spørgsmål - det bør ikke ligge i hænderne på de enkelte lande, men være en fælles og åben proces. Vi vil skabe et europæisk AI-initiativ, der lægger vægt på følgende:

 • Et europæisk juridisk og etisk rammeværk.

 • Et europæisk kompetencecenter

 • Aktiv håndtering af negative socioøkonomiske konsekvenser gennem innovation på arbejdsmarkedet og f.eks. borgerløn.

Kathrine Richter

EP24 spidskandidat "Uddannelse for Fremtiden"

Det er frustrerende, når regnearksjargon står i vejen for den nødvendige investering i uddannelse! Det er meningen, at regeringer og politikere skal træffe valg, der sikrer fremtiden -ikke kun deres eget genvalg!

Uddannelse er en investering

Støt Volts opstilling til valg og lad os udfordre uddannelsessystemet sammen.

Volts 5+1 fokusområder

Vi har store udfordringer, men vi kan løse dem i fælleskab, når vi arbejder sammen!
Disse er Volts 5+1 fokusområder i HELE Europa:

Se Volt Danmarks politik
 • 01

  Smart Stat

  En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi vil derfor styrke både vores digitale OG vores menneskelige løsninger.

 • 02

  Økonomisk genfødsel

  For at imødegå fremtidens udfordringer skal vi gentænke økonomien i Europa. Fra arbejdsmarkedet til vores penge- og finanspolitik.

 • 03

  Borgerinddragelse og demokrati

  Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen. Det må ikke kun være op til valg, at borgere bliver lyttet til.

 • 04

  Social Lighed

  Volt ønsker et lige samfund, hvor det individuelle potentiale kan frigøres, og her ønsker Volt at gå forrest og tage et større ansvar.

 • 05

  Global Balance

  Den vestlige verden står for en stor udledning af CO2 og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

 • +1

  EU reform

  Vi har en vision for Europa, der garanterer lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse og beskæftigelsesmuligheder for alle. Et Europa, hvor borgerne har de samme rettigheder, og kan stole på, at alle bidrager og nyder lige stor gavn af deres engagement.