Hvad mener Volt? / Uddannelse for Fremtiden

Folkeskolen

Vores verden ændrer sig og vi skal styrke folkeskolens muligheder for at følge med udviklingen i samfundet. Vi har brug for en stærk og velfunderet folkeskole, der kan uddanne vores næste generation til den nye verden, vi står overfor.

 • Styrk digitale fagligheder

 • Bedre seksualundervisning

 • Støt børn med særlige behov - specialklasser skal sikres!

Kathrine Richter

EP24 spidskandidat "Uddannelse for Fremtiden"

Det er frustrerende, når regnearksjargon står i vejen for den nødvendige investering i uddannelse! Det er meningen, at regeringer og politikere skal træffe valg, der sikrer fremtiden -ikke kun deres eget genvalg!

Uddannelse er en investering

Støt Volts opstilling til valg og lad os udfordre uddannelsessystemet sammen.

Volts 5+1 fokusområder

Vi har store udfordringer, men vi kan løse dem i fælleskab, når vi arbejder sammen!
Disse er Volts 5+1 fokusområder i HELE Europa:

Se Volt Danmarks politik
 • 01

  Smart Stat

  En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi vil derfor styrke både vores digitale OG vores menneskelige løsninger.

 • 02

  Økonomisk genfødsel

  For at imødegå fremtidens udfordringer skal vi gentænke økonomien i Europa. Fra arbejdsmarkedet til vores penge- og finanspolitik.

 • 03

  Borgerinddragelse og demokrati

  Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen. Det må ikke kun være op til valg, at borgere bliver lyttet til.

 • 04

  Social Lighed

  Volt ønsker et lige samfund, hvor det individuelle potentiale kan frigøres, og her ønsker Volt at gå forrest og tage et større ansvar.

 • 05

  Global Balance

  Den vestlige verden står for en stor udledning af CO2 og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

 • +1

  EU reform

  Vi har en vision for Europa, der garanterer lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse og beskæftigelsesmuligheder for alle. Et Europa, hvor borgerne har de samme rettigheder, og kan stole på, at alle bidrager og nyder lige stor gavn af deres engagement.