Hvad mener Volt? / Europas fremtid

Energipolitik

Energinet og Parisaftalen

Volt arbejder for et CO2-neutralt Europa og Danmark skal være en del af løsningen. Vi skal også arbejde for energiuafhængighed og det betyder udbygning af vores elnet og reformering af vores energiproduktion til at inkludere brintbatterier og levere atomkraft.

 • Reformér el-nettet så det kan håndtere flere energityper.

 • Styrk Power-2-X forskning og udvikling.

 • Lad os prioritere at energieffektivisere vores boliger.

 • Sæt standarder på nul-energibygning (nZEB) for alle nye bygninger i EU inden 2030 og netto-nulemissioner for alle bygninger inden 2030.

 • Gør det muligt for borgere at levere elektricitet til el-nettet.

 • Harmonisér marked reguleringen i EU.

 • Støt udskiftning af fossile brændselsovne og -fyr og styrk elektrificering samt bæredygtige fjernvarmeløsninger.

Volts 5+1 fokusområder

Vi har store udfordringer, men vi kan løse dem i fælleskab, når vi arbejder sammen!
Disse er Volts 5+1 fokusområder i HELE Europa:

Se Volt Danmarks politik
 • 01

  Smart Stat

  En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi vil derfor styrke både vores digitale OG vores menneskelige løsninger.

 • 02

  Økonomisk genfødsel

  For at imødegå fremtidens udfordringer skal vi gentænke økonomien i Europa. Fra arbejdsmarkedet til vores penge- og finanspolitik.

 • 03

  Borgerinddragelse og demokrati

  Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen. Det må ikke kun være op til valg, at borgere bliver lyttet til.

 • 04

  Social Lighed

  Volt ønsker et lige samfund, hvor det individuelle potentiale kan frigøres, og her ønsker Volt at gå forrest og tage et større ansvar.

 • 05

  Global Balance

  Den vestlige verden står for en stor udledning af CO2 og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

 • +1

  EU reform

  Vi har en vision for Europa, der garanterer lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse og beskæftigelsesmuligheder for alle. Et Europa, hvor borgerne har de samme rettigheder, og kan stole på, at alle bidrager og nyder lige stor gavn af deres engagement.