Hvad mener Volt? / Europas fremtid

Retsstaten

Gennemsigtighed

Retsstaten er en kerneværdi for Volt og her er vores tanker!

Den danske retsstat er blevet hyppigt kritiseret de sidste år. Transparency International og EU har kritiseret Danmark flere gange omkring vores lobby-regler og vores åbne svingdøre. Vi mener mere gennemsigtighed øger tilliden til regerings- og statsmagten.

 • Afskaf Offentlighedsloven.

 • Danmark skal have et lobbyregister!

 • Whistleblower-ordninger skal styrkes!

 • Volt ønsker mere gennemsigtighed ift. de penge, som Danmark modtager og betaler til EU. 

 • Stop Svingdøren i dansk politik (se pressemeddelelse).

 • Styrk retsstaten - opret et aktivt juridisk organ, der holder øje med politikere (se artikel).

Volts 5+1 fokusområder

Vi har store udfordringer, men vi kan løse dem i fælleskab, når vi arbejder sammen!
Disse er Volts 5+1 fokusområder i HELE Europa:

Se Volt Danmarks politik
 • 01

  Smart Stat

  En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi vil derfor styrke både vores digitale OG vores menneskelige løsninger.

 • 02

  Økonomisk genfødsel

  For at imødegå fremtidens udfordringer skal vi gentænke økonomien i Europa. Fra arbejdsmarkedet til vores penge- og finanspolitik.

 • 03

  Borgerinddragelse og demokrati

  Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen. Det må ikke kun være op til valg, at borgere bliver lyttet til.

 • 04

  Social Lighed

  Volt ønsker et lige samfund, hvor det individuelle potentiale kan frigøres, og her ønsker Volt at gå forrest og tage et større ansvar.

 • 05

  Global Balance

  Den vestlige verden står for en stor udledning af CO2 og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

 • +1

  EU reform

  Vi har en vision for Europa, der garanterer lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse og beskæftigelsesmuligheder for alle. Et Europa, hvor borgerne har de samme rettigheder, og kan stole på, at alle bidrager og nyder lige stor gavn af deres engagement.