Hvad mener Volt? / Fremtidens Arbejdsmarked

Udenlandsk arbejdskraft?

Volt støtter arbejdskraftens mobilitet ved at fjerne eksisterende barrierer. Vores politik forsøger at fremme forholdene for både permanente og midlertidige migranter. Det skal gøres på hver sin måde, og det kan du læse mere om her.

Herunder er der et par konkrete forslag til hvad vi vil gøre i Danmark. 

For det første vil vi:

 • Sænke beløbsgrænsen (det årlige lønkrav) til 325.000 kr. om året. I øjeblikket ligger den på 465.000 kr.

For det andet vil vi:

 • Sænke behandlingstiderne i SIRI, der omhandler arbejds- og opholdstilladelser. I øjeblikket er de korteste målsætninger for behandlingstider 1 måned. Ved at gøre dem kortere bliver det nemmere for vores virksomheder, at tilpasse sig hurtigt.

Støt vores politiske ambitioner

Hvis du ønsker en ny tankegang i politik, så støt os nu med din underskrift!

Volts 5+1 fokusområder

Vi har store udfordringer, men vi kan løse dem i fælleskab, når vi arbejder sammen!
Disse er Volts 5+1 fokusområder i HELE Europa:

Se Volt Danmarks politik
 • 01

  Smart Stat

  En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi vil derfor styrke både vores digitale OG vores menneskelige løsninger.

 • 02

  Økonomisk genfødsel

  For at imødegå fremtidens udfordringer skal vi gentænke økonomien i Europa. Fra arbejdsmarkedet til vores penge- og finanspolitik.

 • 03

  Borgerinddragelse og demokrati

  Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen. Det må ikke kun være op til valg, at borgere bliver lyttet til.

 • 04

  Social Lighed

  Volt ønsker et lige samfund, hvor det individuelle potentiale kan frigøres, og her ønsker Volt at gå forrest og tage et større ansvar.

 • 05

  Global Balance

  Den vestlige verden står for en stor udledning af CO2 og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

 • +1

  EU reform

  Vi har en vision for Europa, der garanterer lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse og beskæftigelsesmuligheder for alle. Et Europa, hvor borgerne har de samme rettigheder, og kan stole på, at alle bidrager og nyder lige stor gavn af deres engagement.