Hvad mener Volt? / Landbrug og Miljø

Bæredygtigt Fiskeri

Volts tilgang til bæredygtigt fiskeri indebærer udfasning af skadelige metoder, justering af fiskekvoter baseret på videnskabelige anbefalinger, støtte til småfiskeri, bekæmpelse af ulovligt fiskeri og fremme af bæredygtig akvakultur.

Vi vil beskytte havets økosystemer, udfase skadelige fiskemetoder, fremme bæredygtig akvakultur og bekæmpe ulovligt fiskeri. Vores politik fremhæver vigtigheden af gennemsigtighed, ansvarlighed og samarbejde i fiskeriforvaltningen.

I det europæiske valgprogram, Moonshot, foreslår Volt en række tiltag for at adressere fremtiden for kommercielt fiskeri. Vi forestiller os bæredygtige fiskemetoder gennem implementering af flere politikker, der er skitseret i Healthy Ecosystems Act.

Ved at udfase skadelige fiskeredskaber, der har en negativ indvirkning på økosystemer, såsom ødelæggelse af koraller og utilsigtet fangst (bifangst). Destruktive metoder som bundtrawling vil blive udfaset, startende i beskyttede havområder. Denne politik har til formål at beskytte havets økosystemer og reducere fiskeriets negative indvirkning på biodiversiteten.

Vi skal justere fiskekvoter baseret på videnskabelige anbefalinger fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Det vil sikre, at fiskekvoterne fastsættes på et bæredygtigt niveau for at forhindre overfiskning og beskytte fiskebestandene.

Vi skal tackle ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU) og støtte stærke mekanismer og afskrækkende straffe for at imødegå ulovlig fiskeripraksis.

Vi skal understrege behovet for et effektivt samarbejde med tredjelande om at genoprette havbestande og beskytte beskyttede havområder (MPA'er). Ved at adressere IUU-fiskeri ønsker Volt at fremme bæredygtigt fiskeri og beskytte marine økosystemer.

Omvendt vil Volt støtte småfiskeri i erkendelse af, hvor vigtigt småfiskeri er for kystsamfundenes levebrød og de lokale økonomier. Der skal være rimelige incitamenter under den fælles fiskeripolitik (CFP) for at støtte småfiskeri og gøre det muligt for dem at deltage effektivt i beslutningsprocessen. Denne tilgang har til formål at fremme bæredygtige fiskemetoder og reducere fiskeriets miljøpåvirkning.

Volt går ind for kun at EU-midler kun skal støtte reelt bæredygtige akvakulturmetoder. Derudover bør politikkerne arbejde for at bringe de overordnede fødevareforbrugsmønstre op på et bæredygtigt niveau. Ved at fremme bæredygtig akvakultur sigter Volt mod at reducere miljøpåvirkningen fra fiskeopdræt og sikre bæredygtigheden af produktionen af fisk og skaldyr.

Endelig skal vi styrke lovgivningen om akvakultur og dens spildevand og affald for at forhindre forstyrrende næringsstofgradienter og støtte en bæredygtig, cirkulær og biodiversitetsvenlig form for akvakultur.

Jakob Overby Kirkegaard

EP24 Spidskandidat "Landbrug og Miljø"

En bæredygtig fremtid kræver, at vi har et bæredygtigt fødevaresystem og det betyder, at vi er nødt til at gøre tingene anderledes end før. Vi skal reformere landbrugsstøtten og hjælpe vores landbrugere til at overgå til bæredygtige og langtidsholdbare dyrkningsmetoder.

Støt Volts opstilling for en solid landbrugspolitik

Vi har brug for fælleseuropæisk tilgang til landbrugsreform! Støt vores opstilling, så får DU en stærkere stemme i Danmark og Europa!

Volts 5+1 fokusområder

Vi har store udfordringer, men vi kan løse dem i fælleskab, når vi arbejder sammen!
Disse er Volts 5+1 fokusområder i HELE Europa:

Se Volt Danmarks politik
 • 01

  Smart Stat

  En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi vil derfor styrke både vores digitale OG vores menneskelige løsninger.

 • 02

  Økonomisk genfødsel

  For at imødegå fremtidens udfordringer skal vi gentænke økonomien i Europa. Fra arbejdsmarkedet til vores penge- og finanspolitik.

 • 03

  Borgerinddragelse og demokrati

  Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen. Det må ikke kun være op til valg, at borgere bliver lyttet til.

 • 04

  Social Lighed

  Volt ønsker et lige samfund, hvor det individuelle potentiale kan frigøres, og her ønsker Volt at gå forrest og tage et større ansvar.

 • 05

  Global Balance

  Den vestlige verden står for en stor udledning af CO2 og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

 • +1

  EU reform

  Vi har en vision for Europa, der garanterer lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse og beskæftigelsesmuligheder for alle. Et Europa, hvor borgerne har de samme rettigheder, og kan stole på, at alle bidrager og nyder lige stor gavn af deres engagement.