Hvad mener Volt? / Landbrug og Miljø

Volt støtter Stop Ecocide

Volt støtter Ecocide International - de arbejder for at gøre forsætlig og hensynsløs ødelæggelse af naturen til en international forbrydelse og i marts 2024 kom Europaparlamentet på banen med et nyt Direktiv, der erstatter direkter fra 2008 og 2009.

Det nye direktiv hedder Protection of the environment through criminal law og kan læses her.

https://www.youtube.com/live/UYX_COIrrfM?feature=shared&t=415

Volt støtter EU-lovgivning om at standse Ecocide - Økomord!

I marts 2024 blev EU-direktivet fra 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet revideret. I det nuværende udkast er økomord nævnt i præamblen, men ikke i den operative del, hvor lovovertrædelserne er oplistet.

Vi mener, at økomord bør tilføjes som en ny kriminel handling, der skaber en afskrækkende virkning på de mest alvorlige og enten udbredte eller langsigtede skader på naturen.

Anerkendelse af økomord som en forbrydelse i direktivet vil:

 • støtte og styrke eksisterende miljølovgivning i alle EU's medlemsland

 • skabe en meget tiltrængt "ydre grænse" for økonomisk aktivitet

 • styrke strategisk positiv forandring og innovation i politik og industri.

Dette er en juridisk og moralsk mulighed for EU til at lede verden i at beskytte livet på jorden: for os, for vores børn og for alle levende væsener. Volt støtter Ecocide International for vi har brug for internationale fælleskaber for at levere reelle løsninger.

Støt Stop Ecocide kampagnen direkte !

Jakob Overby Kirkegaard

EP24 Spidskandidat "Landbrug og Miljø"

En bæredygtig fremtid kræver, at vi har et bæredygtigt fødevaresystem og det betyder, at vi er nødt til at gøre tingene anderledes end før. Vi skal reformere landbrugsstøtten og hjælpe vores landbrugere til at overgå til bæredygtige og langtidsholdbare dyrkningsmetoder.

Støt Volts opstilling for en solid landbrugspolitik

Vi har brug for fælleseuropæisk tilgang til landbrugsreform! Støt vores opstilling, så får DU en stærkere stemme i Danmark og Europa!

Volts 5+1 fokusområder

Vi har store udfordringer, men vi kan løse dem i fælleskab, når vi arbejder sammen!
Disse er Volts 5+1 fokusområder i HELE Europa:

Se Volt Danmarks politik
 • 01

  Smart Stat

  En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi vil derfor styrke både vores digitale OG vores menneskelige løsninger.

 • 02

  Økonomisk genfødsel

  For at imødegå fremtidens udfordringer skal vi gentænke økonomien i Europa. Fra arbejdsmarkedet til vores penge- og finanspolitik.

 • 03

  Borgerinddragelse og demokrati

  Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen. Det må ikke kun være op til valg, at borgere bliver lyttet til.

 • 04

  Social Lighed

  Volt ønsker et lige samfund, hvor det individuelle potentiale kan frigøres, og her ønsker Volt at gå forrest og tage et større ansvar.

 • 05

  Global Balance

  Den vestlige verden står for en stor udledning af CO2 og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

 • +1

  EU reform

  Vi har en vision for Europa, der garanterer lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse og beskæftigelsesmuligheder for alle. Et Europa, hvor borgerne har de samme rettigheder, og kan stole på, at alle bidrager og nyder lige stor gavn af deres engagement.