Hvad mener Volt? / Landbrug og Miljø

Dyrevelfærd i landbruget

Volt tilslutter sig princippet om de fem friheder, som er vedtaget af velrenommerede organisationer for dyresundhed [1].

Dyrevelfærd bør komme til udtryk gennem frihed fra sult eller tørst, frihed fra ubehag, frihed fra smerte, skade eller sygdom, frihed til at udtrykke normale adfærdsmønstre og endelig frihed fra frygt og nød. Volt fordømmer på det kraftigste enhver form for dyremishandling.

Over flere omgange har Dyrenes Beskyttelse i Danmark dokumenteret, hvordan dyr bliver fragtet fra Danmark og igennem Europa til slagtning under helt forfærdelige forhold.

Her står Volt fast: transport af levende dyr skal kraftigt reguleres indenfor EUs grænser og vi skal helt forbyde længerevarende transport af dyr udenfor EU.

Vi skal:

Opretholde den europæiske konvention om beskyttelse af dyr til landbrugsformål og de fem frihedsrettigheder i forhold til dyr, der anvendes til økonomiske formål [2].

 • Volt vil sikre at videnskabelige, kulturelle og samfundsmæssige overbevisninger er tilstrækkeligt integreret i politik vedrørende dyrehold, kommercielt fiskeri og anden relateret praksis. For at sikre dette, ser vi til de gode erfaringer draget af ekspertorganisationer som FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation [3].

Fordømme enhver form for slagtning af dyr uden bedøvelse og bevidstløshed og indføre streng kontrol.

 • På trods af Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009, der har til formål at beskytte dyret på aflivningstidspunktet,[4] rapporteres der stadig regelmæssigt om tilfælde af dyremishandling i hele Europa [5]. Volt støtter sig til bedste praksis udviklet af Verdensorganisationen for Dyresundhed, og går desuden ind for at forbyde alle distraktionsmetoder samt fastholdelsesmetoder, der virker gennem elektroimmobilisering eller immobilisering ved skade [6].

Gør det ulovligt rutinemæssigt at fodre dyr med antibiotika, steroider eller anden medicin, medmindre det er strengt nødvendigt af sundhedsmæssige årsager, som ordineret af autoriserede dyrlæger.

 • Volt støtter procedure 2014/0257 (COD) om veterinærmedicinske produkter, der førte til en forordning, der begrænser brugen af antibiotika i profylakse og metafylakse. Vi mener, at der er behov for strengere standarder på lang sigt for at begrænse risikoen for udvikling af bakterier, der er resistente over for antibiotika. [7].

Skab artstilpassede opdrætsforanstaltninger for at forbedre dyrevelfærden og den langsigtede bæredygtighed:

 • Fremme husdyrhold med artspassende flokstørrelser, tilstrækkelig plads og integration af legeredskaber.

 • Stop forebyggende brug af antibiotika i husdyrbrug.

 • I tilfælde af sygdomsrelateret brug af antibiotika skal det sikres, at der kun bruges antibiotika, der ikke er konserveret til mennesker.

 • Etablere alternativer til importeret soja som proteinkilde til dyrefoder. Mulighederne omfatter dyrkning af sojabønner i Europa og brug af alternativer som f.eks. andemad.

Kilder

[1] World Organisation for Animal Health, Health Standards, Section 7: Animal Welfare, available at http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_aw_introduction.pdf ; Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Home, available at https://www.rspca.org.uk/

[2] European Commission, Animal Welfare, https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en.

[3] FAO, Capacity Building to Implement Good Animal Welfare Practices, available at http://www.fao.org/docrep/pdf/012/i0483e/i0483e00.pdf.

[4] The Council of the European Union, Council regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing, available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R1099

[5] Francebleu, Acte de cruauté envers les animaux: l’abattoir de Mauléon suspendu, available at https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/pays-basque-l-association-l214-denonce-des-cas-de-cruaute-animale-l-abattoir-de-mauleon-1459250146

[6] World Organisation for Animal Health, Terrestrial Animal Health Code - Chapter 7.5: Slaughter of Animals, available at http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_slaughter.htm

[7] European Council, Veterinary medicines: new EU rules to enhance availability and fight against antimicrobial resistance, available at https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/13/veterinary-medicines-new-eu-rules-to-enhance-availability-and-fight-against-antimicrobial-resistance/#

Jakob Overby Kirkegaard

EP24 Spidskandidat "Landbrug og Miljø"

En bæredygtig fremtid kræver, at vi har et bæredygtigt fødevaresystem og det betyder, at vi er nødt til at gøre tingene anderledes end før. Vi skal reformere landbrugsstøtten og hjælpe vores landbrugere til at overgå til bæredygtige og langtidsholdbare dyrkningsmetoder.

Støt Volts opstilling for en solid landbrugspolitik

Vi har brug for fælleseuropæisk tilgang til landbrugsreform! Støt vores opstilling, så får DU en stærkere stemme i Danmark og Europa!

Volts 5+1 fokusområder

Vi har store udfordringer, men vi kan løse dem i fælleskab, når vi arbejder sammen!
Disse er Volts 5+1 fokusområder i HELE Europa:

Se Volt Danmarks politik
 • 01

  Smart Stat

  En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi vil derfor styrke både vores digitale OG vores menneskelige løsninger.

 • 02

  Økonomisk genfødsel

  For at imødegå fremtidens udfordringer skal vi gentænke økonomien i Europa. Fra arbejdsmarkedet til vores penge- og finanspolitik.

 • 03

  Borgerinddragelse og demokrati

  Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen. Det må ikke kun være op til valg, at borgere bliver lyttet til.

 • 04

  Social Lighed

  Volt ønsker et lige samfund, hvor det individuelle potentiale kan frigøres, og her ønsker Volt at gå forrest og tage et større ansvar.

 • 05

  Global Balance

  Den vestlige verden står for en stor udledning af CO2 og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

 • +1

  EU reform

  Vi har en vision for Europa, der garanterer lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse og beskæftigelsesmuligheder for alle. Et Europa, hvor borgerne har de samme rettigheder, og kan stole på, at alle bidrager og nyder lige stor gavn af deres engagement.