Hvad mener Volt? / Landbrug og Miljø

Fødevaresikkerhed

Hvis vi skal udfolde vores fulde potentiale som ansvarlige borgere over for vores samfund og vores miljø, er det vigtigt, at vi bekymrer os om vores mad: hvordan den produceres, handles, forbruges og går til spilde.

Dertil er samfundssygdomme som fedme og diabetes relateret til usunde ernæringsvaner. I et globalt perspektiv er fødevaresystemernes modstandsdygtighed, prisoverkommelighed og bæredygtighed i øjeblikket på spil, især på grund af ekstreme vejrforhold, udtømning af tilgængelige ressourcer som vand og frugtbar jord, ændrede madvaner og en voksende befolkning.

Vi har til hensigt at tilskynde forbrugere, producenter og detailhandlere til at spille en aktiv rolle som katalysatorer for løsninger ved at træffe mere bæredygtige og fair valg. I den forbindelse ønsker Volt at implementere en fælles EU-fødevarepolitik, der vil give vores samfund mulighed for at handle, og som parrer regeringer med både borgere, akademikere og virksomheder, så vores samfund kan trives uden at skade miljøet.

I dag har hvert generaldirektorat i Europa-Kommissionen sine egne mål i en siloopdelt tilgang med forskellige politiske rammer, hvilket forhindrer et frugtbart samarbejde og hindrer udviklingen af flere indbyrdes forbundne politikker. Ved at oprette et FOOD-direktorat kan vi stimulere og koordinere fødevarepolitiske tiltag i hele EU og adressere den voksende mangel på adgang til sunde måltider i hele EU [1].

For at opnå dette vil Volt:

 • Implementere forbud mod madspild i distributionssektoren (supermarkeder og fødevaregrossister) som i Frankrig [2], Danmark [3], Holland [4] og Italien [5] og opsøge at anvende en konsekvent, europæisk lovgivning mod madspild. [6]

 • Styrke samarbejdet med lokale og internationale NGO'er, der bekæmper madspild ved at tilskynde til indsamling og omfordeling i nabolaget [10], [7], oplysningskampagner om, hvordan man spiser sundt til en lavere pris.

 • Reducere fødevareørkener ved at fremme adgangen til friske og sæsonbestemte produkter med mobile markeder for friske produkter [8] og indføre solidaritetsindkøbsgrupper, der yderligere fremmer lokal udvikling og social integration [9].

Vi i Volt vil reducere fødevaresystemets miljøpåvirkning ved at:

 • Skabe bæredygtige forsyningskæder og styrke eksisterende EU-klausuler (såsom EU-forordningen fra 2008 om ulovligt, urapporteret og ureguleret (IUU) fiskeri [11]) og tilskynde til lokale indkøb og korte forsyningskæder via offentlige indkøbsaftaler for skolekantiner, hospitaler, plejehjem og andre offentlige faciliteter.

 • Engagere i yderligere forskning i bortskaffelsessystemer for byaffald for at muliggøre genbrug af næringsstoffer til landbruget [12].

 • Reducere kødforbruget [13] og hjælpe med at reducere metanudledningen i det industrielle kød- og mejerilandbrug; [14].

 • Forbedring af lovgivningen om salg og produktion af fødevarer afledt af insekter, især insektbaseret mel/pulver som en bæredygtig proteinkilde;

 • Opdatering af betingelserne for produktion og salg af "rent kød", også kendt som laboratoriedyrket, in vitro eller dyrket kød [15].

Volt går også ind for stærkere fødevaremærkning

Ved at harmonisere kravene til fødevaremærkning i hele EU kan vi skabe gennemsigtighed og forhindre produktion og salg af de såkaldte trafiklys-mærkningssystemer, der ikke tager højde for de 'gode fedtstoffer' (f.eks. Omega-3-fedtsyre), mængden af fødevarer i forhold til kvaliteten, og konsekvenserne af kunstige fødevarer og farvestoffer.

 • Volt støtter yderligere forskning i specifikke fødevaremærkninger som NutriScore [16] og SENS-algoritmen [17], som giver forbrugerne en samlet vurdering af et produkt og hjælper med at træffe informerede valg. [19]

 • Indførelse af obligatoriske EU-mærkninger for veganske, vegetariske og miljømæssige fødevarer [20] og pålæggelse af fødevareindustriens aktører ansvaret for at oplyse om ikke-bæredygtige praksisser [21], der fremmer et informeret forbrugervalg som drivkraft for bæredygtighed i henhold til artikel 7 i EU-forordning 1169/2011, der gør det muligt for forbrugerne at træffe informerede fødevarevalg [22].

Mere plantebaseret mad, tak.

I vores europæiske valgprogram, The Moonshot, støtter Volt yderligere plantebaserede fødevarer ved at forsøge at fremme europæiske politikker, der støtter et kostskifte til en planetarisk sundhedskost, som er rig på plantebaserede fødevarer og med færre animalske fødevarer, hvilket giver forbedrede sundheds- og miljømæssige fordele.

Disse politikker afspejler Volts engagement i at fremme bæredygtige og etiske fødevaresystemer, der beskytter miljøet, støtter landmændene og sikrer dyrenes velbefindende.

Kilder

[1] Eurostat, 2016, Living conditions in Europe - material deprivation and economic strain, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_material_deprivation_and_economic_strain#Material_deprivation

[2] The Guardian, French law forbids food waste by supermarkets, available at https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-supermarkets

[3] Independent, Denmark opens first food waste supermarket selling surplus products, available at https://www.independent.co.uk/news/world/europe/denmark-food-waste-supermarket-we-food-copenhagen-surplus-produce-a6890621.html

[4] ESM, The Netherlands launches programme to cut food waste in half, available at https://www.esmmagazine.com/netherlands-food-waste-programme/57601

[5] BBC, Italy adopts new law to slash food waste, available at https://www.bbc.com/news/world-europe-36965671

[6] The Guardian, Italy tackles food waste with law encouraging firms to donate food www.theguardian.com/world/2016/aug/03/italy-food-waste-law-donate-food

[7] Keru Non-Profit Open Community Fridge, Helsinki, Finland http://kerukaappi.fi/ and Stop FoodWaste in Denmark

[8] Best practice: Fresh Moves Mobile Market of the Urban Growers Collective, Chicago, USA available at https://urbangrowerscollective.org/fresh-moves-mobile-market/

[9] Sustainable food, culture and integration in Solidarity Purchase Groups Movement: the case study of Barikamà in Rome, D. Bernaschi, The Cambridge Conference on Global Food Security, 23-24 juin 2016

[10] Best practice: Streets Kitchen, Solidarity Not Charity, UK, available at https://www.streetskitchen.org/

[11] European Council, Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1408984470270&uri=CELEX:02008R1005-20110309

[12] Harvest to harvest: Recovering nutrients with New Sanitation systems for reuse in Urban Agriculture, Rotterdam, The Netherlands, available at https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344916302488

[13] European Commission, Millions of European school children benefit from healthy food thanks to EU programme, available at http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1823_en.htm

[14] Dietary manipulation: a sustainable way to mitigate methane emissions from ruminants, available at https://janimscitechnol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40781-018-0175-7

[15] Clean meat, The American Oil Chemists’ Society, available at https://www.aocs.org/stay-informed/inform-magazine/featured-articles/clean-meat-february-2018

[16] Test-Achats Belgium, NutriScore, available at
https://www.test-achats.be/sante/alimentation-et-nutrition/alimentation-saine/dossier/nutri-score

[17] European Journal of Clinical Nutrition, The SENS algorithm—a new nutrient profiling system for food labelling in Europe, available at https://www.nature.com/articles/s41430-017-0017-6

[18] Appetite, Do nutrition labels influence healthier food choices? Analysis of label viewing behaviour and subsequent food purchases in a labelling intervention trial, available at https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666317309923

[19] Food Policy, Environmental impact food labels combining carbon, nitrogen, and water footprints, available at https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030691921630015X

[20] Sustainweb, What is sustainable food?, available at https://www.sustainweb.org/sustainablefood/what_is_sustainable_food/

[21] Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011R1169

[22] Best practice: Strasbourg, France. FranceTV Info, Les petits-déjeuners gratuits à l’école se développent, available at https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/les-petits-dejeuners-gratuits-a-l-ecole-se-developpent_2936911.html

Jakob Overby Kirkegaard

EP24 Spidskandidat "Landbrug og Miljø"

En bæredygtig fremtid kræver, at vi har et bæredygtigt fødevaresystem og det betyder, at vi er nødt til at gøre tingene anderledes end før. Vi skal reformere landbrugsstøtten og hjælpe vores landbrugere til at overgå til bæredygtige og langtidsholdbare dyrkningsmetoder.

Støt Volts opstilling for en solid landbrugspolitik

Vi har brug for fælleseuropæisk tilgang til landbrugsreform! Støt vores opstilling, så får DU en stærkere stemme i Danmark og Europa!

Volts 5+1 fokusområder

Vi har store udfordringer, men vi kan løse dem i fælleskab, når vi arbejder sammen!
Disse er Volts 5+1 fokusområder i HELE Europa:

Se Volt Danmarks politik
 • 01

  Smart Stat

  En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi vil derfor styrke både vores digitale OG vores menneskelige løsninger.

 • 02

  Økonomisk genfødsel

  For at imødegå fremtidens udfordringer skal vi gentænke økonomien i Europa. Fra arbejdsmarkedet til vores penge- og finanspolitik.

 • 03

  Borgerinddragelse og demokrati

  Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen. Det må ikke kun være op til valg, at borgere bliver lyttet til.

 • 04

  Social Lighed

  Volt ønsker et lige samfund, hvor det individuelle potentiale kan frigøres, og her ønsker Volt at gå forrest og tage et større ansvar.

 • 05

  Global Balance

  Den vestlige verden står for en stor udledning af CO2 og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

 • +1

  EU reform

  Vi har en vision for Europa, der garanterer lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse og beskæftigelsesmuligheder for alle. Et Europa, hvor borgerne har de samme rettigheder, og kan stole på, at alle bidrager og nyder lige stor gavn af deres engagement.